Schlagwort-Archive: YÖS 2014 SINAVI

YÖS HAZIRLIK KURSLARI ALMANYA

YÖS Kursları, YÖS Hazırlık, YÖS Dershanesi

YÖS Kursları, YÖS Hazırlık, YÖS Dershanesi tıklayınız: www.globalacademia.com

YÖS Kursları, YÖS Hazırlık, YÖS Dershanesi

Deneyimli öğretmen kadrosu tarafından, YÖS kapsamına uygun ders anlatımı ve soru çözümü yapılmaktadır.

Derslerde çağdaş teknolojinin olanaklarından da yararlanılarak görsel anlatım olanakları öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Her konu bitiminde konu tarama testi ve haftalık deneme sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlarla öğrenci, eksiklerini görmekte, kendine ait çalışma planı oluşturabilmekte ve YÖS sınavında alacağı puan hakkında bir öngörü elde edebilmektedir.

Böylece sınav öncesinde tercihlerini daha doğru belirleyebilmektedir.

Her Global Academia öğrencisi bir eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 25.000 soru çözmekte ve farklı soru tipleri hakkında deneyim elde etmektedir.

Üniversite’yi Türkiye’de okumak isteyen birçok genç hayallerine Global Academia kurslarıyla ulaştı.

tıklayınız: www.globalacademia.com

tıklayınız: www.globalacademia.com

tıklayınız: www.globalacademia.com
“Sizde hayallerinize ulaşın!“

Global Academia 2011 – 2012 YÖS Hazırlık Kurslarının ders planı:

2011-2012
YÖS HAZIRLIK KURSLARI
Lessons

Weekly /hour

Mathematics

9 hours*/Week

IQ

9 hours/Week

Trial Exam

2 hours/Week

TOTAL

20 hour/week

Toplam YÖS Kursu: 640 Derssaati

DERSSAAT ÜCRETI: 6,20 Euro

Global Academia

YÖS Kursları

IQ Ders Konuları

Global Academia

YÖS COURSE

IQ Lecture Contents

Şifreler

Passwords

Sayı Dizileri

Numerical Sequences

Farklı Şekli Bulmak

Finding Different Figur

İşlemler

Operations

Matrisler

Matrixs

Şekil Bağıntıları

Figur Relations

Şekil-Sayı İlişkileri

Figur-Number Relations

Uzaysal Şekillerin karşılaştırılması

Relation between Space and Figurs

Tablolar

Tables

Terazilerde Denge

Scale Balances (Equilibrium)

Bu konuların tamamı Eylül-Nisan

Dönemi derslerinde anlatılır. Konu testleri, haftalık ve aylık deneme sınavları olarak verilir ve Global Academia ders kitapları ve soru bankası ile desteklenir.

All Subjekts are given in the September-April course period, supported by well preparated with weekly and monthly Test. On the other hand our student have Global Academia books and YÖS Question Bank

YÖS KURSLARI
GLOBAL ACADEMİA
MATEMATİK DERS KONULARI

YÖS COURSES
GLOBAL ACADEMIA
MATHEMATİCS CONTENT

Polinomlar

Polinoms

Fonksiyonlar

Functions

İkinci Dereceden Denklemler

Second Order Equations

Trigonometri

Trigonometry

Logaritma

Logarithm

Limit

Limit

Türev

Derivative

İntegral

Integral

Lineer Cebir

Lineer Algebra

Sayı Kümeleri, Dört işlem, Faktoriyel

Number Sets, Basic Operations, Factorial

Rasyonel Sayılar

Rational Numbers

Oran- Orantı

Ratio- Proportion

Çarpanlara Ayırma

Factorisation

Üslü Sayılar

Ekponentials

Köklü sayılar

Roots

Birinci Dereceden Denklemler

First Order Equations

Eşitsizlik-Mutlak Değer

Inequalities, Absolute Value

Kümeler ve Aralıklar

Sets and Interwals

Matris ve Determinant

Matrix and Determinands

Seriler

Series

GEOMETRİ

GEOMETRY

Üçgenler

Triangles

Dörtgenler

Quadrates

Çember ve Daire

Circle and Circler Area

Katı Cisimlerin alan ve Hacimleri

Area and Volume of Solids

Doğrunun Analitik İncelenmesi

YÖS 2014 - 2014 YÖS yapacak üniversiteler

YÖS 2014 – 2014 YÖS yapacak üniversiteler

YÖS 2014 – 2014 YÖS yapacak üniversiteler

YÖS 2014 – 2014 yılında YÖS yapacak üniversiteler için tıklayınız!

 

http://www.yoskitaplari.com

http://www.globalacademia.com